Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 01-11-2017, θα διακοπεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε όλες τις υπηρεσίες του κτιρίου επί της οδού Γ. Κατεχάκη 56 λόγω απαραίτητων εργασιών συντηρήσεως από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 01-11-2017, θα διακοπεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε όλες τις υπηρεσίες του κτιρίου επί της οδού Γ. Κατεχάκη 56 λόγω απαραίτητων εργασιών συντηρήσεως από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Γραμματείας και Πληροφορήσεως Πολιτών θα εξυπηρετεί το κοινό μέχρι τις 14:30.

Σας ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση