Πρόγραμμα παραλαβής αιτήσεων Ιθαγένειας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής την περίοδο των εορτών

Η Δ/νση Αστικής Κατ/σης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής (Τμήμα Ιθαγένειας) σας γνωστοποιεί, ότι δεν θα γίνεται παραλαβή αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 για το διάστημα από 27-12-2016 μέχρι και 05-01-2017.

Για το ανωτέρω διάστημα μπορείτε να αποστέλλετε τα αιτήματά σας με συστημένη επιστολή.

Τα παλαιά αιτήματα θα συνεχίσουν να ενεργοποιούνται για το παραπάνω διάστημα.

Δείτε και την Ανακοίνωση

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page