ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό