ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΤΟΥΣ 2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΦΟΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό