ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΤΟΥΣ 2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό