Προκήρυξη τεσσάρων (4) υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών

Δείτε εδώ την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Διεθνούς Δικαίου και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Δείτε εδώ την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κλασσικής Αρχαιολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνικού χώρου, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.