Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών με έναρξη το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Φανή Σαριγιάννη" που διαχειρίζεται το ΙΚΥ

Δείτε εδώ την προκήρυξη.