Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών

Δείτε εδώ την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Αστικού Δικαίου, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.