Προγραμματισμός ραντεβού στη ΔΑΜ Αθήνας Α' για εξαιρετικούς λόγους

Ραντεβού στη ΔΑΜ Αθήνας A’ για εξαιρετικούς λόγους (επταετή παραμονή στη χώρα, τριετή με θεώρηση εισόδου) σε δικηγόρους και κοινό, αποκλειστικά μέσω mail στη δ/νση dam_a_ekser@attica.gr. Παρακαλούμε να αναφέρετε αριθμό πληρεξουσίου και στοιχεία συμβολαιογράφου.

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page