Περίληψη της υπ’ αρ. κατ. 11007/841/2018 αίτησης του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον του Εφετείου Αθηνών αναφορικά με το κληροδότημα του Σπυρίδωνα Αϊβατζίδη

Δείτε την Περίληψη