Περίληψη ερμηνείας διαθήκης Σταυροπούλου Αδαμαντίας του Νικολάου.

Δείτε εδώ την περίληψη:

περίληψη (1)

περίληψη (2)