Περίληψη απόφασης μη επιβολής προστίμου στην εταιρία «ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως & Υποδήσεως Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε εδώ την περίληψη της απόφασης: