Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Δείτε εδώ την απόφαση: