Περίληψη αίτησης ερμηνείας διαθήκης Σπυρίδωνος Ανδρεαδάκη του Χρήστου.

Δείτε εδώ την περίληψη.