Περίληψη αίτησης αλλαγής σκοπού του κληροδοτήματος "Ανδρομάχη Στρίγγου" ενώπιον του Εφετείου Αθηνών που διαχειρίζεται το ΕΜΠ

Δείτε εδώ την περίληψη της αίτησης.