Το Πρωτόκολλο και η Σφραγίδα της Χάγης δεν θα δέχονται κοινό την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 λόγω εργασιών αναδιοργάνωσης και συντήρησης δικτύου

Δείτε την Ανακοίνωση