Ολοκλήρωση διενέργειας διαγωνισμού: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3&4)"

Δείτε την Ανακοίνωση

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page