Ολοκλήρωση διενέργειας διαγωνισμού: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page