Ολοκλήρωση διενέργειας διαγωνισμού: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση: