Νέο πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Α' και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δείτε το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού από 15/11/2017