Μη διαθεσιμότητα Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειών Διαμονής στις 24-25 Ιανουαρίου 2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, το Πληροφοριακό Σύστημα που εξυπηρετεί τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τις υπηρεσίες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν θα είναι διαθέσιμο διότι έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες για την συντήρηση και αναβάθμισή του.

Δείτε το Ενημερωτικό Σημείωμα