Μανώλης Αγγελάκας: “Θα ακυρωθούν όλες οι αποφάσεις των δήμων εφόσον παραβιάζουν το Νόμο”

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Σχετικά με την υπόθεση των δημάρχων που αρνούνται τον επανέλεγχο των συμβάσεων των δημοτικών υπαλλήλων για τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μανώλης Αγγελάκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: “Αναμένουμε την άφιξη των φακέλων με τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων . Θα τηρήσουμε το νόμο και θα προβούμε στην ακύρωση των αποφάσεων των Δήμων, εφόσον αυτές παραβιάζουν τις διατάξεις των νόμων”.