ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ και ΆΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό