ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΟΤΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό