ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΛΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΤΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό