ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣ. και ΚΟΡ. ΛΙΑΡΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό