ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "Α. ΣΥΓΓΡΟΥ"

Δείτε εδώ τον ισολογισμό