ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό