ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΟΤΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό