ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΛΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΤΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό