ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣ. και ΚΟΡ. ΛΙΑΡΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό