ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό