ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό