Η Δ/νση Αστικής Κατ/σης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής (Τμήμα Ιθαγένειας) σας γνωστοποιεί, ότι δεν θα γίνεται παραλαβή αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 για το διάστημα από 10-04-2017 μέχρι και 21-04-2017

Δείτε την Ανακοίνωση

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page