Η Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων σας ενημερώνει ότι για το διάστημα από 10/4/17 μέχρι και 21/4/17 δεν θα δέχεται αιτήσεις με Προέλεγχο ( Ιθαγένεια – Πολιτογράφηση ) λόγω προγραμματισμένων αδειών του προσωπικού.

Δείτε την Ανακοίνωση

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page