Επιβολή προστίμου στην εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την περίληψη

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page