Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία «GRATA AKKAD FAROUK - Εισαγ. & Εμπορ. Ενδυμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε εδώ την περίληψη: