Επιβολή ειδικού διοικητικού προστίμου στην εταιρία με την επωνυμία «CALLIKU MP. FLOREND ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ & ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την Περίληψη

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page