Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκποίηση 32,50 χ.κ.μ. καυσοξύλων χαλεπίου πεύκης, τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόντα παράνομης υλοτομίας από τη Δασική Υπηρεσία στη θέση «Καβελλάρης» περ/ρειας Δήμου Μεγάρων - Νέας Περάμου.

Δείτε εδώ την διακήρυξη: