Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Αχαρνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε το Κτιριολογικό

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page