Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των ΔΑΚ Α΄& Κ.Υ. & ΔΑΚ Κ.Τ. & Δ.Α.

Δείτε την Διακήρυξη