Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης μέσω ΜηΜΕΔ. Έργο: «Αντιδιαβρωτικά – αντιπλημμυρικά έργα καμένων εκτάσεων Γερανείων Ορέων 2018, Δήμου Μεγαρέων», υποέργο ««Διευθέτηση κοίτης κεντρικών και συμβαλλόντων χειμάρρων»

Δείτε την Δημοσιοποίηση – Ανακοίνωση