Δημοσίευση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος με την επωνυμία "Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος"

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος με την επωνυμία «Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος».