Δημοσίευση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του κληροδοτήματος «Ειρήνη-Δανάη Θεοδοσιάδου», που διαχειρίζεται ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.