Δημοσίευση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του κληροδοτήματος «Αντώνιος Σακελλαρίδης», που διαχειρίζεται ο Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου Άρεως.

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του κληροδοτήματος «Αντώνιος Σακελλαρίδης», που διαχειρίζεται ο Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου Άρεως.