Δημοσίευση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του κληροδοτήματος «Παύλου Αθανασιάδη» που διαχειρίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του κληροδοτήματος «Παύλου Αθανασιάδη» που διαχειρίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.