Δημοσίευση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του κληροδοτήματος "Φερράχ Ζουκίου" που διαχειρίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου» που διαχειρίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.