Δημοσίευση εγκεκριμένων προϋπολογισμών, οικονομικού έτους 2019, δύο (2) κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του κληροδοτήματος «Γεωργίας Νικολακοπούλου».

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του κληροδοτήματος «Φαίδωνα Χατζηγεωργίου».