Δημοσίευση εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Ανδρέα Δ. Καψάλη και Δημητρίου και Φλώρας Καψάλη».

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.