Δημοσίευση εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του κληροδοτήματος "Ελένη Τσακύρογλου" που διαχειρίζεται η Εστία Νέας Σμύρνης

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2015, του κληροδοτήματος “Ελένης Τσακύρογλου”.