Από τις 15 έως και 22 /2 /17 όλες οι Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης (ΔΑΚ) θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό λόγω εργασιών στο Σύστημα Μηχανογράφησης

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page